Kutamaan surat yassin. Salah satu Keutamaan Surat Yassin, Sabda Rosulollah SAW : "Yasin adalah jantungnya Al-Qur'an, tidaklah seseorang yang membacanya dengna mengharapkan keridhoan Allah dan kebahagiaan di Hari kiamat,kecuali diampuni dosanya oleh Allah.Bacalah Yassin Terhadap seseorang yang akan meninggal di antaramu " HR Ahmad Abu Daud , Nan Ibnu assay-iy,Hakim dan Ibnu Ahmad.

"Tidaklah seseorang yang meninggal dan sebelum meninggalnya ,di bacakan Surat Yassin di sisinya, melainkan dia dimudahkan waktu menghembuskan nafasnya oleh Allah SWT" HR Imam Ahmad.

Kebutuhan akan surat yasin  sejatinya untuk di baca dan di amalkan di setiap waktu.

Tapi pada kenyataanya yassin ,biasanya  yassin dibaca pada saat orang ada yang neninggal dunia. Ini kadang sudah menjadi tradisi apa bila ada orang meninggal dunia baru bikin surat yassin untuk dibagikan. 

Tidak salah juga sih ,mungkin dengan membagikan Yassin , pahalanya di prunruntukan  pada almarhum/almarhumah.

Bagi kita yang awam ,mungkin surat Yassin sebagai bacaan biasa . Ya.. kalau membaca surat yasin , ya baca ajah , maksudya sekedar baca ...hehe. 

Tapi kalau kita pahami dan kita pelajari , yang sebetulnya banyak fadilah dan keutamaan surat yassin.

Yaitu tadi yang say bilang ketika ada orang wafat ,, selalu dibacakan surah Yassin. Hal ni bertunjujan untuk mengunang rahmat Allah dan keberkahan dari-Nya.

Dan apa bila di bacaan pada seseorang yang sedang sakaratul maut, dapat mempermudah keluarnya roh dari orang yang mengalami sakaratul maut tersebut.

Apabila kita berzirah kubur, bacalah surat Yasiin, selain kita yang baca dapat pahala juga untuk meringankan azab orang yang wafat tersebut.

Keutamaan lain adalah ketika sesorang mebaca surat Yasiin, maka Allah akan meberikan pahala yang berlipat ,pahlanya ceprti menghatamkan Al-Qur'an sepuluh kali.

Apa bila sesorang membaca Surat Yassin dengan ihklas dengan tujuan beribadah kepada Allah
maka Allh akan menghapuskan dosa - dosa yang telah berlalu. Dengan ijin Allah.

Demikian yang kami ketahui tentang keutamaan surat yassin, masih banyak keutamaan lain yang mungkin kami tidak ketahui.

Apa bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan  ini mohon saran dan kritiknya.

Baca : Bikin surat Yassin murah
            Harga Cetak Buku Yassin Murah Jakarta